آموزش مقامات موسیقی عرب :


1- مقام عجم
مقامات فرعی عجم :
الف- مقام عجم : دانلود کنید
ب- مقام جهار كاه : دانلود کنید
ج-مقام ماهور : دانلود کنید


2- مقام بيات
مقامات فرعی بیات :
الف- مقام بيات : دانلود کنید
ب- مقام حسيني : دانلود کنید
ج- مقام حسينی عشيران : دانلود کنید
د- مقام حسین اصل : دانلود کنید
هـ- مقام حسین صبا : دانلود کنید
و- مقام حسین : دانلود کنید
ز- مقام حسین نیریز : دانلود کنید
ح- مقام بيات شوري : دانلود کنید
ط- مقام عشاق ترکی : دانلود کنید


3- مقام حجاز
مقامات فرعی حجاز :
الف- مقام حجاز : دانلود کنید
ب- مقام همایون : دانلود کنید
ج- مقام حجاز كار : دانلود کنید
د- مقام شهناز : دانلود کنید
هـ- مقام شدّ عربان : دانلود کنید

 

4- مقام كرد
مقامات فرعی کرد :
الف- مقام كرد : دانلود کنید
ب- مقام حجاز كار كرد : دانلود کنید
ج- مقام أثر کرد : دانلود کنید


5- مقام نهاوند
مقامات فرعی نهاوند :
الف- مقام نهاوند : دانلود کنید
ب- مقام فرح فزا : دانلود کنید
ج- مقام بوسليك : دانلود کنید
د- مقام نکریز : دانلود کنید


6- مقام نوا أثر : دانلود کنید


7- مقام راست
مقامات فرعی راست :
الف- مقام راست یا رصد : دانلود کنید
ب- مقام مایاه : دانلود کنید
ج- مقام راست ذیل : دانلود کنید
د- مقام سوزناك : دانلود کنید
هـ- مقام نيروز : دانلود کنید
و- مقام دیرنشین : دانلود کنید
ز- مقام محیّر عراق : دانلود کنید
ح- مقام سازکار : دانلود کنید


8- مقام صبا : دانلود کنید

 

9- مقام سيكاه
مقامات فرعی سیکاه :
الف- مقام سيكاه : دانلود کنید
ب- مقام هزام : دانلود کنید
ج- مقام عراق أو العراقي : دانلود کنید
د- مقام بسته نكار : دانلود کنید
هـ-- مقام زنگولاه : دانلود کنید

 

10- مقام اندلسی 
مقامات فرعی اندلسی :
مقام رمل و مقام رمل المایا : دانلود کنید

 

11- مقام ذو طابع آفریقایی_راست عبیدی : دانلود کنید


نوشته شده در چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ و ساعت 1:4
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]


 
قابل توجه دوستان بزرگوار  : کانال " سلاطین آواز ایرانی " در تلگرام براه انداخته شد. 

https://telegram.me/mahmoudmounesi

 


نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۴ و ساعت 14:49
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]


آواز یونس دردشتی بهمراه کمانچه اصغر بهاری و تار ابراهیم سرخوش در دستگاه چهارگاه
شعر از سعدی :

پیش درآمد چهارگاه ( گروه نوازی )

زابل :
تحریر زابل
شعر :
دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگست
ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگست + تحریر زابل و فرود به پرده درآمد

حصار :
تحریر حصار
شعر :

کشش کوتاه + برادران طریقت نصیحتم مکنید
که توبه در ره عشق ، آبگینه و سنگست + تحریر حصار و فرود به پرده درآمد

قطعه مخالف ( گروه نوازی )

مخالف :
شعر :
کشش کوتاه + چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم
مرا که چشم به ساقی و گوش بر چنگست + تحریر کوتاه

تحریر مخالف

مخالف :
کشش کوتاه + بکش چنان که توانی که بی مشاهده‌ات
فراخنای جهان پیش چشم ما تنگست + تحریر مخالف و فرود به شکسته مویه + شعر شکسته مویه :
ملامت از دل سعدی فرونشوید عشق
سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگست + تحریر اشاره به مخالف و فرود به پرده درآمد

رنگ چهارگاه ( گروه نوازی )

دانلود کنید


نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 22:43
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]


مرکب خوانی = مُدگردی یا مُدولاسیون (Modulation ) :
علم و عمل ترکیب مقامها و مایه ها بوسیله ساز یا حنجره انسان به طریقه ای گوشنواز را مرکب نوازی یا مرکب خوانی گویند ( مرحله اعلای تسلط بر ردیف موسیقی )

انجام این عمل در طول سالیان متمادی و با پرداختن و ممارست و بکارگیری بیشتر این شگرد و ارائه تسلط و نکته دانی آن بدست می آید.


نکات ضروری برای انجام عمل مرکب خوانی بصورت صحیح :

1_ داشتن صدای توانمند :

خصوصیات یک صدای توانمند :
 الف_ ژوست باشد.
ب_ صاحب صدا دارای گوش موسیقایی قوی باشد.
ج_ گستره صدای مناسب بحدی که آوازخوان حق آواز را ادا کرده باشد.
د_ رعایت بهداشت حنجره ( از قبیل عدم اتخاذ مایه های نامطلوب که در توان صدای فرد نیست ؛ رژیم غذایی مناسب و پرهیزهایی که آوازخوان برای حفظ کیفیت صدای خود بایستی انجام دهد ؛ تنظیم ساعات خواب و ...)

2_ آشنایی تئوریک و علمی با گامها ، مقامها و گوشه های ردیف موسیقی :

اطلاعات کافی  در مورد مقامها ،  روابط گامهای موسیقی و اختلاف فواصل آنها با یکدیگر ، اشتراک نتها در گوشه های مختلف  و اصطلاحات علمی مرسوم میان موسیقیدانهای تئوریک.

3_ تسلط کامل بر ردیف موسیقی

4_ خلاقیت و نوآوری و دخالت دادن سلیقه در تلفیق گوشه ها با یکدیگر و جابجایی های مناسب

5_ توانایی و تکنیک لازم در اجرای هریک از دستگاهها و آوازها در مایه ها و کوک های مختلف

6_ آشنایی و آگاهی علمی و عملی با سازهای ایرانی:

بدین معنی که آوازخوان تا حدودی با نواختن یک ساز آشنایی کافی داشته باشد.مُدگردیهای معمول و مرسوم در دستگاه ماهور :


1_ وارد شدن از ماهور به شور از طریق گوشه دلکش ( دلکش - قرچه )

2_ وارد شدن از ماهور به همایون از طریق گوشه های راک -  دلکش و داد

3_ وارد شدن از ماهور به چهارگاه از طریق گوشه شکسته

4_وارد شدن از ماهور به بیات اصفهان از طریق گوشه های عراق و راک

5_ وارد شدن از ماهور به نوا از طریق گوشه های داد و شکسته

6_ وارد شدن از ماهور به سه گاه از طریق گوشه شکسته و عراق

7_ وارد شدن از ماهور به افشاری از طریق گوشه شکسته

8_ وارد شدن از ماهور به دشتی از طریق گوشه بیات لر و سوزوگدازادامه مطلب

نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 20:49
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]


آوازهای حسینعلی خان نکیسا :


آواز ماهور :
درآمد :
تحریر درآمد و اشاره به عراق و فرود +
گشایش : مرا تو جان عزیزیّ و یار محترمی

هر آنچه حکم کني بر وجود من حکمي + تحریر کوتاه تکمیلی درآمد
شکسته :
تحریر شکسته و فرود به ماهور +
غمت مباد و گزندت مباد و درد مباد + تحریر شکسته
 که مونس دل و آرام جان و دفع غمی + تحریر فرود ابول و فرود به درآمد

دانلود کنید


ادامه مطلب

نوشته شده در چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 16:32
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]نوشته شده در جمعه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 14:27
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]


با تبریک نوروز باستانی محضر هم میهنان گرامی
آوازهای ابوالحسن خان اقبال آذر _ آوازهای دوره ضبط دوم :1 _ آواز ماهور 1 :

درآمد :

تحریر درآمد +

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

گشایش :

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

بنده ی عشقم و از هر دو جهان ازادم + تحریر گشایش

فیلی :

تحریر فیلی +

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

ابول :

که در این دامگه حادثه چون افتادم + تحریر ابول

دلکش :

تحریر دلکش +

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار + تحریر تکمیلی دلکش

قرچه :

 نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار + تحریر قرچه

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

تحریر دلکش + تحریر حزین و فرود به درآمد

شکسته :

تحریر شکسته +

می خورد خون دلم مردمک دیده رواست + تحریر تکمیلی شکسته

قره باغی :

می خورد خون دلم مردمک دیده رواست + تحریر قره باغی

شکسته :

 که چرا دل به جگر گوشه ی مردم دادم + تحریر شکسته + تحریر کوتاه فیلی + تحریر ابول و فرود


ادامه مطلب

نوشته شده در پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ و ساعت 20:29
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]


آوازهای ابوالحسن خان اقبال آذر _ آوازهای دوره ضبط اول :


1 _ درآمد ماهور و تحریر گشایش
 
و
.
.
.

ادامه مطلب

نوشته شده در سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ و ساعت 14:22
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]


محفل خصوصی با حضور اساتید و بزرگان مورخه 6 بهمن 91

ساز و آواز در دستگاه چهارگاه

نی : داوود غفاری زاده

تار : مهدی غیبی

آواز : محمود مونسی سردرودی

دانلـــــود


نوشته شده در شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ و ساعت 1:31
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]آوازهای استاد حاج غلامرضا قیطانچیان و حاج عموغلی :

 

۱ ـ آواز افشاری : 

 جنگلهای اسالم ، کنار رودخانه _ روز یکشنبه 7 خرداد 1357 استاد قیطانچبان و حاج عموغلی 

 آواز استاد قیطانچیان 

 

 ۲ ـ آواز افشاری : 

  در خانقاه رشت 

آواز استاد قیطانچیان و حاج عموغلی

 

۳ ـ آواز شور ـ ابوعطا :

آواز استاد قیطانچیان و حاج عموغلی

 

 ۴ ـ آواز چهارگاه : 

 آواز استاد قیطانچیان و استاد شهرام ناظری

 

۵ـ آواز افشاری ـ ابوعطا :

 آواز استاد قیطانچیان 

 

۶ ـ آواز افشاری : 

 آواز استاد قیطانچیان

 تار : استاد دولت آبادی

 

 ۷ ـ دستگاه نوا ، شور و ابوعطا :

 آواز استاد قیطانچیان 

 

۸ ـ آواز قره باغی ، عراق ، ماهور و نوا :

آواز استاد قیطانچیان و حاج عموغلی

 

۹ ـ سئگاه موغام : 

 آواز حاج عموغلی


ادامه مطلب

نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۱ و ساعت 0:45
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]


آوازهای رضاقلی میرزا ظلّـی :


آواز شور :
شعر : فصیح‌الزمان رضوانی
سه تار : عبادی
درآمد :
تحریر درآمد +
همه هست آرزويم كه ببينم از تو رويي
چه زيان تو را كه من هم برسم به آرزويي؟
+ تحریر ابوعطا و فرود به شور( این پرده ها ، پرده های ابوعطا هستند )
سلمک :
تحریر سلمک +
به كسي جمال خود را ننموده‏ اي و بينم
همه جا به هر زباني، بود از تو گفت و گويي + تحریر سلمک و فرود به درآمد
شهناز :
تحریر سلمک +
بشكست اگر دل من، به فداي چشم مستت
سر خُمّ مي سلامت، شكند اگر سبويي
+ تحریر قرچه
رضوی :
همه موسم تفرّج، به چمن روند و صحرا
تو قدم به چشم من نه، بنشين كنار جويي
تحریر سلمک و فرود

دانلود کنیدادامه مطلب

نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 3:1
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]


مرثيه سرائي اساتيد سید جواد ذبیحی و احمديان :


1 _ آواز سید جواد ذبیحی در دستگاه شور : دانلود كنيد

دو چيز حاصل عمر است ، نام نيك و ثواب
وز اين دو درگذري ، كلّ من عليها فان
سراي آخرت آباد كن به حسن عمل
كه اعتماد بقا را نشايد اين بنيان
زما منصب دنيا جز اين نمي ماند
ميان اهل مروّت كه ياد باد فلان
كليد گنج سعادت نصيحت سعدي است
اگر قبول كني ، گور بردي از ميدان


ادامه مطلب

نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 15:28
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]


گوشه هاي راك :

راک از ریشه هندی کلمه راگا « به معنی نغمه و سرود » گفته شده است. واژه راگا « از مصدر رانج = RANJ » مشتق شده که به معنی رنگ کردن یا قرمز کردن است و یا به تعبیری فریبندگی و جذابیت.

مفهوم راگا در مأخذ قدیمی هندوستان تحت سه ویژگی ذیل تشخص پیدا می کند :

1 _ ترکیب صوتی و تأثیرگذاری یا انعکاس آن بر حالات درونی یا موزیکالیته افراد

2_ استفاده از فیگورهای مشخص ملودی

3_ قابلیت یا امکان شادی بخشیدن به روح انسان.

از زماني واژه " راك " به موسيقي ايران وارد شد كه بهرام گور ( پادشاه ایران ) در سفرهايش به هندوستان ، 400 لولی ( نوازنده ) را با خود به ایران آورد و از وجود آنها در مواقع لزوم استفاده می نمود. البته ساختار ملودي راك در موسيقي هندوستان كاملا" متفاوت است با راكي كه در موسيقي ايران اجرا ميشود و اين نشانگر تأثيرات حالات و فواصل موسيقي ايراني بر روي اين ملودي است كه در طول گذر زمان به اين شكل درآمده است.


راك هندي :

محل قرار گرفتن نت شاهد آن ، درجه هشتم گام ماهور بوده و گستره آن تا درجه يازدهم گام ماهور ميباشد.


نمونه هايي از راك هندي به روايت اساتيد موسيقي ايران :


1 _ اقبال آذر :

يك روز عنايت كن و تيري به دل انداز

شايد كه تفرج كنم آن تير و كمانت

دانلود كنيدادامه مطلب

نوشته شده در جمعه بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 21:33
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]


آوازهاي سيد حسين طاهرزاده 2 :


21 _ دشتي :

شعر : سعدي

تار : درويش خان

من آن نيم كه حلال از حرام نشناسم

شراب با تو حلالست و آب بي تو حرام

دانلود كنيد


ادامه مطلب

نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 20:5
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]


آوازهاي سيد حسين طاهرزاده 1 :

1 _ شور :
شعر:سعدي
سنتور اسداله خان
درآمد:
خرم صباح آن که تو بر وی نظر کنی

سلمك :

خرم صباح آن که تو بر وی نظر کنی    فیروز روز آن که تو بر وی گذر کنی

دانلود كنيد


ادامه مطلب

نوشته شده در یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 1:24
نویسنده : [ محمود مونسي ســـــردرود ]
[ ] [ لینک ثابت مطلب ] [ 5 بالاي صفحه ]